برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آنالیز مودال تجربی در صنعت
1399-11-30 09:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,200,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,320,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,100,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,980,000 ریال
25 دکتر حمید احمدیان، مهندس آرام محمودی
2 مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیوی مسترینگ
1399-11-28 13:00-19:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,700,000 ریال
16 مهندس سهند اطهری، مهندس رضا اسدپور
3 مدلسازی ارتعاشات و آکوستیک با نرم افزار کامسول
1399-11-30 13:00-19:00
غیر حضوری
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,700,000 ریال
29 مهندس پژمان اقبالی
4 مکا‌ن‌یابی صوتی و آرایه‌های میکروفونی: اصول و کاربردها
1399-11-29 08:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
8 دکتر محمدرضا الهامی
5 مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه
1399-11-30 08:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
11 دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی - دکتر ابوالفضل حسنی بافرانی
6 تحلیل دینامیکی تجهیزات دوار
1399-11-28 08:00-12:30
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,600,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,560,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,300,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,340,000 ریال
15 دکتر فرزاد آیت اله زاده شیرازی
7 روش‌های تشخیص و جبران عیب در سیستم‌های دینامیکی
1399-11-29 15:00-18:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,200,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,320,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,100,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,980,000 ریال
7 دکتر موسی آیتی
8 سوپرجاذب‌های صدا برای کنترل نویز
1399-11-30 13:00-15:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,080,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 900,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,620,000 ریال
7 دکتر صدیقه بصیرجعفری
9 برداشت انرژی از ارتعاش سیستم‌های دینامیکی
1399-11-28 08:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
0 دکتر علی اصغر جعفری
10 فناوری لیزر و کاربردها در عیب‌یابی، نصب و مونتاژ تجهیزات صنعتی
1399-11-28 08:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
3 دکتر مجید رجبی - مهندس سالار خوبانی
11 مطالعه موردی صنعتی تشخیص عیوب نابالانسی و تحلیل ارتعاشات پره و روتور توربین با استفاده از نرم افزارANSYS
1399-11-28 13:00-16:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,200,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,320,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,100,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,980,000 ریال
5 دکتر عباس رهی، مهندس حمیدرضا ترکی، مهندس سید احمد مرتضوی
12 بالانس ماشین‌های دوار
1399-11-29 08:00-12:00
1399-11-29 13:00-15:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,700,000 ریال
20 دکتر عباس روحانی بسطامی
13 کنترل غیرفعال جهت کاهش ارتعاشات سازه‌ها
1399-11-28 13:00-17:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
1 دکتر سید مهدی زهرایی
14 مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی، تحلیل و طراحی آکوستیک فضاها با نرم افزار ODEON
1399-11-29 08:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
7 مهندس روح اله سیاه تیری
15 مقدمه‌ای بر شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق و کاربردها
1399-11-28 09:00-12:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,200,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,320,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,100,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,980,000 ریال
6 دکتر احمد کلهر- مهندس حامد آهنگری
16 تحلیل ODS و OMA با استفاده از نرم‌افزار ME’scope شامل یک تست تجربی کامل
1399-11-30 13:00-16:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,200,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,320,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,100,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,980,000 ریال
12 دکتر علی لقمانی، مهندس یوسف اشرف نیا
17 آزمون فراصوتی با استفاده از امواج هدایت‌شده
1399-11-30 16:00-20:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
2 دکتر فرهنگ هنرور
18 Internal acoustic design *کارگاه با مترجم همزمان ارائه خواهد شد.
1399-11-29 12:00-15:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,200,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,320,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,100,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 1,980,000 ریال
10 Eng. Annunziata Bruno
19 پردازش سیگنال و تصاویر آکوستیکی در نرم افزار Python
1399-11-28 09:00-12:00
1399-11-28 13:00-16:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 3,000,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,800,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,700,000 ریال
7 دکتر علی محمد جعفری - دکتر الهام تقی زاده
20 طراحی دینامیکی در سیستم های دوار صنعتی
1399-11-29 15:00-19:00
غیرحضوری
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی 1,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویی- عضو انجمن 1,250,000 ریال
شرکت کننده آزاد-عضو انجمن 2,250,000 ریال
9 مهندس زهرا طاهرخانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.