برای اطلاع از عناوین مقالات به این لینک مراجعه نمایید.

برنامه افتتاحیه و اختتامیه کنفرانس

ISAV2020-Session Program