*** جهت اطلاع از زمان بندی و محتوای کارگاه ها و همچنین ثبت نام در کارگاه های کنفرانس به این لینک مراجعه فرمایید.

توجه! حداکثر زمان ثبت نام شنبه 25 بهمن ماه می باشد.


ISAV2020-Workshops