*** نویسندگان محترم مقالات دقت فرمایید که در هنگام انتخاب نحوه پرداخت، در کادر توضیحات متقاضی حتما کد مقاله ثبت نامی را درج نمایید. در غیر اینصورت مقاله شما ثبت نام نشده تلقی خواهد شد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1399-09-20

2,500,000

ریال
بعد از
1399-09-20

3,000,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1399-09-20

5,000,000

ریال
بعد از
1399-09-20

6,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1399-09-20

2,250,000

ریال
بعد از
1399-09-20

2,700,000

ریال

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1399-09-20

4,500,000

ریال
بعد از
1399-09-20

5,400,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

قبل از
1399-09-20

6,000,000

ریال
بعد از
1399-09-20

7,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 5

قبل از
1399-09-20

7,000,000

ریال
بعد از
1399-09-20

8,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 15

قبل از
1399-09-20

5,000,000

ریال
بعد از
1399-09-20

6,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.