*** نویسندگان محترم مقالات دقت فرمایید که در هنگام انتخاب نحوه پرداخت، در کادر توضیحات متقاضی حتما کد مقاله ثبت نامی را درج نمایید. در غیر اینصورت مقاله شما ثبت نام نشده تلقی خواهد شد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1399-09-20
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
3,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1399-09-20
5,000,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
6,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1399-09-20
2,250,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
2,700,000 ریال
4
تا تاریخ 1399-09-20
4,500,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
5,400,000 ریال
5
تا تاریخ 1399-09-20
6,000,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
7,000,000 ریال
6
تا تاریخ 1399-09-20
7,000,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
8,000,000 ریال
7
تا تاریخ 1399-09-20
5,000,000 ریال
پس از تاریخ 1399-09-20
6,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.