برنامه افتتاحیه دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک وارتعاشات- چهار شنبه مورخ 99/11/29

ردیف

زمان

برنامه

توضیح

1

 8:30  الی 8:40

قرائت قرآن، سرود جمهوری اسلامی ایران

 

2

8:40 الی 8:50

سخنرانی رئیس دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

آقای دکتر کارن ابری نیا 

3

8:50 الی 9:00

سخنرانی دبیر دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

آقای دکتر محمدرضا حائری یزدی

4

9:00 الی 9:05

پخش کلیپ کنفرانس

 

5

9:05  الی 9:20

سخنرانی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

6

9:20 الی 9:30

سخنرانی رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

 آقای دکتر داود یونسیان

 
 
 

برنامه اختتامیه دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک وارتعاشات پنج شنبه مورخ 99/11/30

ردیف

زمان

برنامه

توضیح

1

17:00 الی 17:10

قرائت قرآن، سرود جمهوری اسلامی ایران و کلیپ

 

2

17:10  الی 17:25

گزارش دبیر علمی کنفرانس

آقای دکتر حمید احمدیان

3

17:25  الی 17:40

گزارش دبیر اجرایی کنفرانس

آقای دکتر محمد رضا ذاکر زاده

4

17:40  الی 17:55

معرفی محقق برجسته و اهدای جایزه (دکتر لیاقتی)

 آقای دکتر حمید مهدیقلی

5

17:55  الی 18:10

معرفی پایان نامه های برتر و اهدای جایزه (دکتر اسماعیل زاده)

آقای دکتر محمدرضا الهامی

6

18:10  الی 18:20

معرفی مهندس برجسته  و اهدای جایزه (دکتر نیکخواه بهرامی) 

آقای دکتر  مریم قصاب زاده

7

18:20  الی 18:30

معرفی برگزیدگان مسابقه دانشجویی و اهدای جایزه (پارسی تک)

 آقای دکتر کمال الدین فرزانه

8

18:30

تقدیر و تشکر از حامیان، اعضای کمیته اجرائی و عکس مجازی یادگاری